İşsizlik ve Yaşın Sosyal Medya Kullanım Süresine Etkisi

İşsizlik Oranı, Yaş Ortalaması ve Sosyal Medya Kullanım Süresi arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığına dair bir incelemeye kalkıştığımızda, elde edebildiğimiz verilerden* ilginç sonuçlar çıktığını görüyoruz. Sosyal Medya Kullanım Süresinin İşsizlik Oranına Göre Değişimi Aşağıdaki grafik, verisine ulaşılabilen birçok ülke için işsizlik oranı ile sosyal medyada** geçirilen zaman arasında yok …