İşsizlik ve Yaşın Sosyal Medya Kullanım Süresine Etkisi

İşsizlik Oranı, Yaş Ortalaması ve Sosyal Medya Kullanım Süresi arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığına dair bir incelemeye kalkıştığımızda, elde edebildiğimiz verilerden* ilginç sonuçlar çıktığını görüyoruz.

Sosyal Medya Kullanım Süresinin İşsizlik Oranına Göre Değişimi

Aşağıdaki grafik, verisine ulaşılabilen birçok ülke için işsizlik oranı ile sosyal medyada** geçirilen zaman arasında yok sayılamayacak kadar belirgin bir orantı olduğunu gösteriyor:

Sosyal medya kullanım süresi ile işsizlik oranı arasında doğru orantı görülüyor
  • İşsizlik oranının en yüksek olduğu Güney Afrika ve Nijerya‘nın aynı zamanda sosyal medyada en çok zaman geçiren ülkeler olması dikkat çekici. Brezilya ve Türkiye‘de de bu ülkeler kadar belirgin olmasa da hem işsizlik oranı hem de sosyal medyada geçirilen günlük süre ortalamanın üzerinde. 
  • Japonya‘nın hem soysal medyada en az zaman geçiren ülke olması hem de işsizlik oranı en düşük ülke olması da işsizlik oranı ile sosyal medyada zaman geçirme arasında doğru bir orantı olduğunu destekler nitelikte.
  • Hem işsizlik oranı hem de sosyal medyada geçirilen sürenin ortalama düzeyde olduğu ülkeler ise Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, Kanada, Avustralya, Çin ve Güney Kore
  • Rusya, Mısır ve Amerika‘da ise işsizlik oranları ortalama düzeydeyken sosyal medyada geçirilen süre ortalamanın biraz üstünde. 
  • İşsizlik oranı ile sosyal medyada zaman geçirme arasındaki ilişkide doğru orantıya uymayan ülkeler Endonezya, Meksika ve İspanya. İspanyalılar, işsizlik oranı yüksek olmasına rağmen sosyal medya ile fazla ilgilenmiyor görünürken Endonezyalılar ve Meksikalılar, düşük/ortalama işsizlik oranlarına rağmen sosyal medya ile en çok ilgilenen ülkeler arasındadır. 
Sosyal Medya Kullanım Süresinin Yaş Ortalamasına Göre Değişimi

Ülkelerin Yaş Ortalaması ile Sosyal Medyada Geçirdikleri Ortalama Günlük Süre arasında ise grafikte görüldüğü üzere 38 yaş ortalaması itibariyle belirgin bir kırılma göze çarpıyor:

Sosyal medya kullanım süresi ile yaş ortalaması arasında doğru orantı görülüyor
  • Yaş ortalaması 18 ile en genç ülke olan Nijerya‘da sosyal medyada geçirilen ortalama günlük süre 3,42 dakika ile en yüksek değerken, yaş ortalaması 48 ile en yaşlı olan Japonya‘da sürenin 0,46 dakika ile en düşük değer olması, yaş ile sosyal medya kullanım süresi arasında açık bir ilişki olduğunu gösteriyor.
  • Yaş ortalamasının 18-33 arasında olduğu Nijerya, Güney Afrika, Meksika, Endonezya, Türkiye ve Brezilya‘da ortalama sosyal medya kullanım süresi günlük 3 dakikanın üzerindeyken aynı ortalama yaş aralığındaki Mısır 2,38 dakika ile bu “düşük yaş ortalaması & yüksek sosyal medya kullanımı” grubunun dışında kalıyor.
  • 38-48 arasında yaş ortalamasının olduğu “yüksek yaş ortalaması & düşük sosyal medya kullanımı” grubunda ise birbirine benzer ilişkinin görüldüğü ülkeler Çin, Avustralya, İngiltere, Kanada, Fransa, Güney Kore, İspanya, Almanya ve İtalya; aynı gruba dahil sayılabilecek ancak sosyal medya kullanım süreleri bu grubun ortalamasından biraz ayrışan ülkeler öncelikle Japonya ve ardından Rusya ile Amerika.
  • En dikkat çekici ülkenin ise Japonya olduğu söylenebilir; yaş ortalamasının yüksek olması sebebiyle günlük ortalama sosyal medya kullanım süresinin düşük olması beklenebilir ancak Japonya 0,48 dakika değeri ile diğerlerine göre çok gerilerde kalıyor.

*Kaynaklar: The Spectator Index, Global Web Index
**Sosyal Medya Uygulamaları: Instagram, Facebook, Youtube, TikTok, Linkedin, Twitter, vb.

Yorumlar